• Infrastruktura i Środowisko
  • Lasy Państwowe
  • Europejski fundusz rozwoju regionalnego
Dla słabowidzących
Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto 5 Foto 6
III Raport z okresu trwałości projektu

III Raport z okresu trwałości projektu

08-04-2016

W związku z koniecznością monitorowania przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych rezultatów zakończonych projektów współfinansowanych ze środków V Priorytetu POIiŚ (...) czytaj całość

Kolejne wyróżnienie dla Leśnego Banku Genów Kostrzyca

Kolejne wyróżnienie dla Leśnego Banku Genów Kostrzyca

16-10-2015

Tym razem Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych wyróżniło naszą jednostkę za "wkład w ochronę przyrody, profesjonalizm oraz dobrą współpracę".

Podczas konferencji „Szlakiem naturalnych zmian – fundusze europejskie na ochronę (...) czytaj całość

I Raport z okresu trwałości projektu

I Raport z okresu trwałości projektu

05-02-2015

W związku z koniecznością monitorowania przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych rezultatów zakończonych projektów współfinansowanych ze środków V Priorytetu POIiŚ w okresie trwałości (5 (...) czytaj całość

PAN OB CZRB w Powsinie udostępniła bazę danych projektu FlorNaturOB

PAN OB CZRB w Powsinie udostępniła bazę danych projektu FlorNaturOB

15-07-2014

W związku z zakończeniem realizacji projektu „Ochrona ex situ dziko rosnących, zagrożonych i chronionych roślin w Polsce wschodniej – FlorNaturOB”, Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodnosci Biologicznej w Powsinie udostępnił bazę (...) czytaj całość

Dofinansowanie projektu LBG Kostrzyca w ramach MF EOG 2009 - 2014

Dofinansowanie projektu LBG Kostrzyca w ramach MF EOG 2009 - 2014

10-04-2014

 

Dnia 11 marca 2014 r. Komitet do spraw Wyboru Projektów  dla Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona  różnorodności biologicznej i ekosystemów” zatwierdził listę rankingową dla rezultatu 1 (Wzrost efektywności (...) czytaj całość

Wspólna wystawa FlorNaturLBG oraz FlorNaturOB

Wspólna wystawa FlorNaturLBG oraz FlorNaturOB

14-03-2014

Od 01.11.2013 r. do 14.01.2014 r. w Polskiej Akademi Nauk Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie, Warszawa prezentowana była wystawa przedstawiająca efekty projektów:

Green Apple Awards 2013

Green Apple Awards 2013

28-11-2013

11 listopada 2013 roku, realizowany w Lasach Państwowych, projekt Ochrona ex situ zagrożonych i chronionych roślin, dziko rosnących w zachodniej części Polski otrzymał międzynarodową nagrodę Green Apple Awards 2013 (...) czytaj całość

FlorNatur ROBiA

FlorNatur ROBiA

17-10-2013

Projekt FlorNatur ROBiA jest kompatybilny z zakończonym projektem FlorNatur (FlorNaturLBG zakończył się 13 stycznia 2013 roku, FlorNaturOB – w grudniu 2013) i stanowi kontynuację długofalowej strategii ochrony ex situ dziko rosnących rzadkich i (...) czytaj całość

FlorNatur laureatem Green Apple Awards 2013

FlorNatur laureatem Green Apple Awards 2013

06-09-2013

   

Projekt FlorNaturLBG „Ochrona ex situ zagrożonych i chronionych roślin, dziko rosnących w zachodniej części Polski” został doceniony przez międzynarodową organizację pozarządową (...) czytaj całość

Przygotowania do nowej perspektywy finansowej 2014-2020

Przygotowania do nowej perspektywy finansowej 2014-2020

04-04-2013

Dnia 27.03.2013 r. w Leśnym Banku Genów Kostrzyca obyło się  spotkanie Dyrektora Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych Piotra Adamskiego z kierownikami jednostek organizacyjnych PGL LP z terenu RDLP Wrocław. Zasadniczym tematem spotkania było przygotowywanie się (...) czytaj całość

Ex situ conservation of plants. Problems and solutions.

Ex situ conservation of plants. Problems and solutions.

11-03-2013

 

W dniach 23-25 stycznia 2013 roku odbła się międzynarodowa konferencja naukowa Ex situ conservation of plants. Problems and solutions. Konferencję zorganizował (...) czytaj całość

Wystawa podsumowująca projekt FlorNaturLBG

Wystawa podsumowująca projekt FlorNaturLBG

16-01-2013

W dniu 09.01.2013 r. w ramach realizacji zadania III.3.1 Komunikacja i rozpowszechnianie informacji nt. efektów projektu oraz monitorowanie/ewaluacja efektów projektu, zorganizowano wystawę ilustrującą projekt. Na otwarciu wystawy pojawili się wszyscy pracownicy Leśnego Banku (...) czytaj całość

"Wyprodukowano pod Śnieżką" - promocja projektu

11-09-2012

W dniu 07.09.2012r. w ramach realizacji zadania III.3.1 Komunikacja i rozpowszechnianie informacji nt. efektów projektu oraz monitorowanie/ewaluacja efektów projektu, zorganizowano spotkanie informacyjne o projekcie dla społeczności lokalnej; spotkanie (...) czytaj całość

Promocja projektu FlorNatur LBG

Promocja projektu FlorNatur LBG

24-08-2012

Dnia 7 września 2012 roku na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze w ramach 10 Wystawy Produktów Regionalnych „Wyprodukowano pod Śnieżką” Leśny Bank Genów Kostrzyca przedstawi społecznosci lokalnej informację o projekcie FlorNatur (...) czytaj całość

Międzynarodowy Dzień Różnorodności  Biologicznej

Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej

24-05-2012

Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej został proklamowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych w celu podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństw. Wcześniej dzień ten obchodzony był 29 grudnia, ale w 2000 r. zmieniono datę na dzień (...) czytaj całość

Pracownia Kriokonserwacji - FlorNaturLBG

Pracownia Kriokonserwacji - FlorNaturLBG

08-05-2012

W strukturze organizacyjnej Leśnego Banku Genów Kostrzyca Pracownia Kriokonserwacji wchodzi razem z Pracownią Analizy DNA w skład Zespołu Pracowni Badawczo-Wdrożeniowych.

Pracownia powstała w 2005 roku. Zatrudnione są w niej trzy osoby: specjalista ds. kriokonserwacji, (...) czytaj całość

Zebrane gatunki w ramach FlorNaturLBG cz.2

Zebrane gatunki w ramach FlorNaturLBG cz.2

13-04-2012

 

Gentianella campestris L.  Borner

Goryczuszka (Goryczka) polna

 

czytaj całość

Zebrane gatunki w ramach FlorNaturLBG cz.1

Zebrane gatunki w ramach FlorNaturLBG cz.1

26-03-2012

 

Campanula bohemica Hruby in Polivka, Domin & Podp

czytaj całość

Ruszyła baza danych

Ruszyła baza danych

23-02-2012

Dnia 01.02.2012 r. ruszyła baza danych projektu FlorNatur LBG. Baza jest podłączona do strony internetowej projektu, do aplikacji (...) czytaj całość

Podsumowanie 2011 roku

Podsumowanie 2011 roku

20-01-2012

Na dzień 01.01.2012r. Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych pozytywnie zweryfikowało cztery z pięciu złożonych wniosków o płatność przez Leśny Bank Genów Kostrzyca w ramach projektu pn "Ochrona ex situ zagrożonych (...) czytaj całość

Ochrona różnorodności w Lasach Państwowych

Ochrona różnorodności w Lasach Państwowych

15-12-2011

W dniu 14.12.2011r. w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym odbyło się seminarium:

"Ochrona (...) czytaj całość

Wykład dla ekspertów ds. zasobów genetycznych

Wykład dla ekspertów ds. zasobów genetycznych

08-11-2011

Dnia 14.10.2011r. o godz. 08.00 w Leśnym Banku Genów Kostrzyca przeprowadzony został wykład pn. czytaj całość

Wykład dla pracowników Lasów Państwowych

Wykład dla pracowników Lasów Państwowych

08-11-2011

Dnia 07.09.2011r. o godz. 17.00 w Leśnym Banku Genów Kostrzyca przeprowadzone zostało spotkanie informacyjne projektu pn. Ochrona (...) czytaj całość

Bezpieczne nasiona

Bezpieczne nasiona

02-09-2011

Ochrona zasobów genowych w LBG Kostrzyca

Banki nasion są miejscami, które zabezpieczają świat przed utratą cennych gatunków roślin. Polska pod tym względem nie pozostaje w tyle.

czytaj całość

Międzynarodowa konferencja

Międzynarodowa konferencja

30-08-2011

W dniach 21-23.05.2011r. w Ustroniu-Jaruszowiec,  Mikołów odbyła się Międzynarodowa konferencja pt. „Back to the Eden-the challenges for contemporary gardens” -

Leśny (...) czytaj całość

Tablica Informacyjna projektu

Tablica Informacyjna projektu

23-08-2011

      W październiku 2010r. zakupiono i umieszczono na terenie siedziby Leśnego Banku Genów Kostrzyca tablicy informującej o finansowaniu projektu "Ochrona ex situ zagrożonych i chronionych roślin (...) czytaj całość

NFOŚiGW

NFOŚiGW

22-08-2011

9 sierpnia 2011 r. minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska zatwierdziła zmienioną wersję Szczegółowego opisu priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko (wersja 3.7). Wprowadzone do dokumentu zmiany wynikają przede wszystkim z wydanej przez Komisję (...) czytaj całość

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Strona internetowa współfinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
FlorNaaturLBG