• Infrastruktura i Środowisko
  • Lasy Państwowe
  • Europejski fundusz rozwoju regionalnego
Dla słabowidzących
Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto 5 Foto 6
Podsumowanie 2011 roku

Podsumowanie 2011 roku

Na dzień 01.01.2012r. Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych pozytywnie zweryfikowało cztery z pięciu złożonych wniosków o płatność przez Leśny Bank Genów Kostrzyca w ramach projektu pn "Ochrona ex situ zagrożonych i chronionych roślin dziko rosnących w zachodniej części Polski”. Cztery wnioski zweryfikował również Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Do końca 2011r. płatności w wysokości  1 013 772,81 zł. wydatków kwalifikowanych wpłynęły na rachunek bankowy LBG Kostrzyca w ramach realizowanego projektu.  W weryfikacji znajduje się V wniosek o płatność, a już 14.02.2011r. zostanie złożony kolejny.

Realizacja projektu rozpoczęła się 14 stycznia 2009 roku. Ma być zakończona 13 stycznia 2013 roku. Do chwili podpisania umowy, tj. 16 sierpnia 2010r. Leśny Bank Genów zabezpieczył środki własne na realizację niektórych zakupów oraz zbioru nasion. W 2009 dokonano pierwszych zbiorów głównie z terenu Karkonoskiego Parku Narodowego. W latach 2009-10 trwał także uciążliwy proces uzyskiwania niezbędnych zgód na zbiory nasion roślin chronionych z terenu obszarów o różnych kategoriach ochronności zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody, ten proces w kilku przypadkach  trwa do dziś. Lata 2010 oraz 2011 to okres wzmożonej pracy zarówno zbieraczy współpracujących z Leśnym Bankiem Genów Kostrzyca jak i pracowników realizujących poszczególne zadania w ramach projektu. Okres ten zaowocował rozwojem bazy badawczej LBG oraz budową zasobu genowego zagrożonych i chronionych roślin dziko rosnących w zachodniej części Polski.  Warto zauważyć, iż ok. 60% zbiorów zostało zrealizowanych, a nasiona przekazane do dalszych procesów technologicznych. Wszystkie zadania założone w harmonogramie realizacji projektu są w trakcie realizacji, co wskazuje na bardzo pracowity rok 2012.

 

Wersja do druku Wersja PDF
Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Strona internetowa współfinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
FlorNaaturLBG