• Infrastruktura i Środowisko
  • Lasy Państwowe
  • Europejski fundusz rozwoju regionalnego
Dla słabowidzących
Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto 5 Foto 6
Ruszyła baza danych

Ruszyła baza danych

Dnia 01.02.2012 r. ruszyła baza danych projektu FlorNatur LBG. Baza jest podłączona do strony internetowej projektu, do aplikacji można wejść również bezpośrednio www.baza.flornaturlbg.pl . Nie wszystkie elementy bazy są udostępnione publicznie bez ograniczeń. Dostęp do niektórych danych jest zastrzeżony dla beneficjenta i partnerów projektu (przede wszystkim dane o lokalizacji stanowiska) oraz zabezpieczony nadawanym przez LBG Kostrzyca loginem i hasłem. Pozostałe dane są dostępne publicznie, przede wszystkim dane o gatunku, o stanie zasobów przechowywanych w banku genów, a także niektóre informacje o stanowiskach (ich stan i zagrożenia, bez podawania dokładnej lokalizacji).

W pierwszym etapie  definiowane są REGIONY oraz GATUNKI. Następnie do bazy wprowadzane zostaną STANOWISKA oraz ZBIORY z lat 2009, 2010, 2011 i 2012. Zakończenie wprowadzania danych prognozowane jest na koniec 2012 roku.

Wersja do druku Wersja PDF
Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Strona internetowa współfinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
FlorNaaturLBG