• Infrastruktura i Środowisko
  • Lasy Państwowe
  • Europejski fundusz rozwoju regionalnego
Dla słabowidzących
Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto 5 Foto 6
NFOŚiGW

NFOŚiGW

9 sierpnia 2011 r. minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska zatwierdziła zmienioną wersję Szczegółowego opisu priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko (wersja 3.7). Wprowadzone do dokumentu zmiany wynikają przede wszystkim z wydanej przez Komisję Europejską decyzji K(2011) 5563 z 3 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjęcia zmian do Programu Infrastruktura i Środowisko i obejmują swym zakresem dokument główny wraz z jego załącznikami nr 3, 4, 5.

 

http://www.lbg.jgora.pl/flornaturlbg/upload/4e5f26d0a1d0fkostrzyca-lasy-cold-lady-kubek-1.pdf

 

 

Wersja do druku Wersja PDF
Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Strona internetowa współfinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
FlorNaaturLBG