• Infrastruktura i Środowisko
  • Lasy Państwowe
  • Europejski fundusz rozwoju regionalnego
Dla słabowidzących
Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto 5 Foto 6

Miejsce na opracowywaną  elektroniczną Bazę Danych dotyczącą realizacji programu FlorNaturLBG.

Baza ta zawierać bedzie kilka typów  (zestawów tematycznych) informacji: dane o gatunku (morfologia, ekologia, zasię geograficzny, sposób rozmanażania, status zagrożenia w Polsce i na świecie), dane o stanowiskach (szczegółowa lokalizacja, stan stanowiska, liczebność, zagrożenia), dane o próbkach gromadzonych w LBG  (liczebność, wyniki ocen, datę utworzenia, wykonane oceny i procesy technologiczne), podejmowane działania reintrodukcji, restytucji tych gatunków, prowadzone działania mogące pomóc w  prawidłowym przeprowadzeniu wyżej wymienionych procesów.

Baza już wkrótce zostanie podłączona do strony internetowej programu FlorNatuLBG. Nie wszystkie elementy bazy zostana udostępnione publicznie bez ograniczeń. Dostęp do niektórych danych zostanie zastrzeżony dla beneficjenta i partnerów  projektu. oraz zabezpieczony nadawanym przez LBG loginem i hasłem. Pozostałe dane będa dostępne publicznie , przede wszystkim dane o gatunku , o stanie zasobów przechowywanych w banku genów, a także niektóre informacje o stanowiskach (ich stan zagrożenia, bez podania dokładnej lokalizacji).

Baza danych wraz z internetową platformą wymiany informacji ma za zadanie skonsolidować racjonalne działania na rzecz ochrony ex situ gatunków objętych wnioskiem.

 

 

 

 

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Strona internetowa współfinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
FlorNaaturLBG