• Infrastruktura i Środowisko
  • Lasy Państwowe
  • Europejski fundusz rozwoju regionalnego
Dla słabowidzących
Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto 5 Foto 6

Leśny Bank Genów Kostrzyca

Bezpieczne nasiona

Ochrona zasobów genowych w LBG Kostrzyca

Banki nasion są miejscami, które zabezpieczają świat przed utratą cennych gatunków roślin. Polska pod tym względem nie pozostaje w tyle.

W najprostszym ujęciu utratę różnorodności biologicznej można rozumieć jako wypadkową funkcji zmian środowiska, możliwości adaptacyjnych poszczególnych gatunków i czasu. W przeszłości świat żywych   organizmów niejednokrotnie doświadczał utraty ogromnej liczby gatunków roślin i zwierząt. Jak donoszą paleontolodzy takich zdarzeń mogło być od 5 do 20 w historii naszej planety, gdy istniało już życie. Prowadziły one do niewyobrażalnego wręcz zmniejszenia  się różnorodności biologicznej…

Więcej w artykule informacyjnym projektu FlorNaturLBG opublikowanym  w dwutygodniku Las Polski  nr 4/2011 (aut. Czesław Kozioł)

 

Leśny Bank Genów Kostrzyca

Miłków nr 300
58-535 Miłków
tel. 75 71 31 048
tel. 75 71 31 259, 263
fax: 75 71 31 754
Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Strona internetowa współfinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
FlorNaaturLBG