• Infrastruktura i Środowisko
  • Lasy Państwowe
  • Europejski fundusz rozwoju regionalnego
Dla słabowidzących
Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto 5 Foto 6

Leśny Bank Genów Kostrzyca

Wykład dla pracowników Lasów Państwowych

Dnia 07.09.2011r. o godz. 17.00 w Leśnym Banku Genów Kostrzyca przeprowadzone zostało spotkanie informacyjne projektu pn. Ochrona ex situ zagrożonych i chronionych roślin, dziko rosnących w zachodniej części Polski.  Informacje przekazał dyrektor LBG mgr inż. Czesław Kozioł,  słuchaczami było 43 pracowników Lasów Państwowych (RDLP Szczecinek). Na spotkaniu przedstawiono następujące zagadnienia: charakterystyka projektu, realizacja zadań projektu, podsumowanie dotychczasowych wyników. Dodatkowo w ramach promocji każdemu z uczestników przekazano pamiątkowy zestaw piśmienniczy,kubek oraz smycz z logotypami UE, POIiŚ, NFOŚiGW                      

Leśny Bank Genów Kostrzyca

Miłków nr 300
58-535 Miłków
tel. 75 71 31 048
tel. 75 71 31 259, 263
fax: 75 71 31 754
Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Strona internetowa współfinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
FlorNaaturLBG