• Infrastruktura i Środowisko
  • Lasy Państwowe
  • Europejski fundusz rozwoju regionalnego
Dla słabowidzących
Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto 5 Foto 6

Leśny Bank Genów Kostrzyca

Ex situ conservation of plants. Problems and solutions.

 

W dniach 23-25 stycznia 2013 roku odbła się międzynarodowa konferencja naukowa Ex situ conservation of plants. Problems and solutions. Konferencję zorganizował Wydział Biologii wraz z Ogrodem Botanicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewiczaw Poznaniu. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Cel VIII Globalnej Strategii Ochrony Roślin do 2020 r. zakłada, że w kolekcjach ex situ ogrodów botanicznych i banków nasion powinno znaleźć się 75% zagrożonych gatunków roślin danego kraju, a 20% spośród nich powinno zostać objęte programem przywrócenia do naturalnego środowiska. Stąd potrzeba zorganizowania konferencji, która pozwoliła na  wymianę doświadczeń pomiędzy naukowcami zagranicznymi i polskimi w zakresie zachowawczej uprawy roślin ex situ.

Gość specjalny - pan dr Paul P. Smith dyrektor Kew’s Millennium Seed Bank w Wakehurst Place, zaprosił uczestników do współpracy w tworzeniu kolekcji nasion, a także korzystania z osiągnięć Królewskich Ogrodów Botanicznych w Kew, czy międzynarodowego stowarzyszenia ENSCONET.

W konferencji udział wzięło 7 naukowców z zagranicy i 33 z Polski. W konferencji uczestniczyła delegacja Leśnego Banku Genów Kostrzyca. Osiągnięcia Leśnego Banku Genów Kostrzyca w zakresie zbiorów oraz długoterminowego przechowywania nasion rzadkich i chronionych roślin zielnych zostały przedstawione przez panią Magdalenę Jałowską. Od 2010 roku utworzono kolekcje 61 gatunków pochodzących z niemal 230 stanowisk. Zasoby genowe są przechowywane tradycyjnie w temperaturze  - 20°C oraz kriogenicznie w -150°C. Aby zminimalizować ryzyko utraty nasion część kolekcji przekazano do Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie (PAN Ogród Botaniczny).

Spotkania wykładowe i dyskusje były znakomitym miejscem do promocji projektu „Ochrona ex situ zagrożonych i chronionych roślin, dziko rosnących w zachodniej części Polski”   realizowanego przez Leśny Bank Genów Kostrzyca oraz przekazania informacji na temat realizacji zadań projektu.

PREZENTACJA LBG KOSTRZYCA

ABSTRAKT FlorNaturLBG

Leśny Bank Genów Kostrzyca

Miłków nr 300
58-535 Miłków
tel. 75 71 31 048
tel. 75 71 31 259, 263
fax: 75 71 31 754
Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Strona internetowa współfinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
FlorNaaturLBG