• Infrastruktura i Środowisko
 • Lasy Państwowe
 • Europejski fundusz rozwoju regionalnego
Dla słabowidzących
Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto 5 Foto 6

Leśny Bank Genów Kostrzyca

III Raport z okresu trwałości projektu

W związku z koniecznością monitorowania przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych rezultatów zakończonych projektów współfinansowanych ze środków V Priorytetu POIiŚ w okresie trwałości (5 lat od zakończenia projektu) Leśny Bank Genów Kostrzyca przygotował III Raport z okresu trwałosci projektu "Ochrona ex situ zagrożonych i chronionych roślin, dziko rosnących w zachodniej części Polski" za rok 2016 r.

 

POBIERZ III RAPORT Z OKRESU TRWAŁOŚCI PROJEKTU ZA ROK 2016

 

Głównym celem V osi priorytetowej oraz celu działania w ramach, którego był realizowany projekt to ograniczenie degradacji środowiska naturalnego oraz strat jego zasobów i zmniejszania różnorodności biologicznej wraz z zachowaniem różnorodności genetycznej roślin, zwierząt i grzybów zagrożonych wyginięciem.  

Realizacja projektu zgodna jest z głównym celem V osi priorytetowej. Główne działania projektu FlorNaturLBG ukierunkowane były na zachowanie ex situ zasobów genowych gatunków roślin zielnych, zagrożonych wyginięciem, co skutkuje ograniczeniem zmniejszania różnorodności biologicznej.

 

Liczba gatunków objętych działaniami ochronnymi lub reintrodukcją.

 

Lp.

Nazwa łacińska

Gatunek

 
 

1

Aconitum callibotryon Rchb.

Tojad mocny

 

2

Allium sibiricum L.

Czosnek syberyjski

 

3

Allium victorialis L.

Czosnek siatkowaty

 

4

Anemone sylvestris L.

Zawilec wielkokwiatowy

 

5

Apium nodiflorum (L.) Lag.

Selery węzłobaldachowe

 

6

Arabis alpina L.

Gesiówka alpejska

 

7

Betula nana L.

Brzoza karłowata

 

8

Campanula barbata L.

Dzwonek brodaty

 

9

Campanula bohemica Hruby in Polivka, Domin & Podp.

Dzwonek karkonoski

 

10

Campanula serrata (Kit.) Hendrych

Dzwonek piłkowany

 

11

Cardamine amara L. subsp. opizii (J. presl. & C. Presl) Cela.

Rzeżucha gorzka

 

12

Cardamine resedifolia L.

Rzeżucha rezedolistna

 

13

Carex magellanica Lam.

Turzyca patagońska

 

14

Carex parviflora Host

Turzyca czarna

 

15

Cerastium alpinum L.s.s.

Rogownica alpejska

 

16

Cirsium acaule Scop.

Ostrożeń krótkołodygowy

 

17

Cochlearia tatrae Borbas

Warzucha tatrzańska

 

18

Cotoneaster tomentosus (Ait.) Lindl.

Irga kutnerowata

 

19

Delphinium elatum

Ostróżka wyniosła

 

20

Eleocharis multicaulis Sm.

Ponikło wielołodygowe

 

21

Elymus farctus (Viv.) Runemark ex Melderis

Perz sitowy

 

22

Euphrasia minima Jacq.

Świetlik maleńki

 

23

Galium anisophyllon Vill.

Przytulia nierównolistna

 

24

Galium sudeticum Tausch

Przytulia sudecka

 

25

Galium valdepilosum Heinr. Braun

Przytulia stepowa

 

26

Gentianella bohemica Skalicky

Goryczuszka czeska

 

27

Gentianella campestris (L.) Burner

Goryczuszka polna

 

28

Gentianella cruciata (L.) Moench

Goryczuszka krzyżowa

 

29

Gnaphalium supinum L.

Szarota drobna

 

30

Laserpitium archangelica Wulfen

Okrzyn jeleni

 

31

Linaria odora

Lnica wonna

 

32

Melica transsilvanica Schur

Perłówka siedmiogrodzka

 

33

Montia fontana L.

Zdrojek błyszczacy

 

34

Muscari comosum (L.) Mill.

Szafirek miękkolistny

 

35

Ostericum palustre Besser

Starodub łąkowy

 

36

Pedicularis hacquetii Graf

Gnidosz Hacqueta

 

37

Pedicularis sudetica Willd.

Gnidosz sudecki

 

38

Phyteuma orbiculare L.

Zerwa kulista

 

39

Pimpinella saxifraga subsp. rupestris

Biedrzeniec mniejszy skalny

 

40

Pinguicula vulgaris L.

Tłustosz zwyczajny

 

41

Pinus x rhaetica Br?gger

Sosna drzewokosa

 

42

Plantago coronopus L.

Babka pierzasta

 

43

Potamogeton polygonifolius Pourr.

Rdestnica podługowata

 

44

Puccinellia maritima (Hudson) Parl.

Mannica nadmorska

 

45

Pulsatilla pratensis (L.) Mill

Sasanka łąkowa

 

46

Pulsatilla slavica G. Reuss

Sasanka słowacka

 

47

Pulsatilla vernalis (L.) Mill.

Sasanka wiosenna

 

48

Ranunculus oreophilus M. Bieb.

Jaskier skalny

 

49

Rhodiola rosea L.

Różeniec górski

 

50

Rhynchospora fusca

Przygiełka brunatna

 

51

Salix lapponum L.

Wierzba lapońska

 

52

Saxifraga bryoides L.

Skalnica mchowata

 

53

Saxifraga moschata subsp.basaltica

Skalnica darniowa

 

54

Saxifraga nivalis

Skalnica śnieżna

 

55

Saxifraga oppositifolia L.

Skalnica naprzeciwlistna

 

56

Saxifraga sponhemica C.C.Gmel. (decipiens Ehrh.)

Skalnica zwodnicza

 

57

Scabiosa lucida L.

Driakiew lśniąca

 

58

Scheuchzeria palustris

Bagnica torfowa

 

59

Sesleria sadleriana ssp. tatrae

Sesleria tatrzańska

 

60

Stipa joannis Celak.

Ostnica Jana

 

61

Veronica alpina L.

Przetacznik alpejski

 

 

 

Osiągnięte cele:

 

 1. Zabezpieczenie puli genowej gatunków roślin zielnych objętych działaniami projektu przez utworzenie zasobów genowych tychże gatunków, przechowywanych w Leśnym Banku Genów Kostrzycaw warunkach tradycyjnych oraz w temperaturach kriogenicznych, jednocześnie umożliwiając wykorzystanie przechowywanych zasobów genowych w programach restytucji i reintrodukcji;
 2. Sporządzanie szczegółowej dokumentacji stanowisk objętych realizacją projektu, inwentaryzacja stanowiska w trakcie zbioru pozwoliła na zaktualizowanie i weryfikację wcześniej podawanych informacji na temat szczegółowej lokalizacji stanowisk. W rezultacie realizacji projektu odnaleziono kilka nowych stanowisk gatunków objętych projektem, np. Erigeron alpinus L. – przymiotno alpejskie na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego, co pozwoli na podjęcie działań ochronnych wobec tych gatunków na odnalezionych stanowiskach;
 3. Uczestnicząc w konferencjach, szkoleniach i imprezach masowych przekazywano informację na temat działań projektu uświadamiając znaczenie zróżnicowania przyrodniczego oraz zagrożeń, jakie niesie niszczenie różnorodności biologicznej dla życia wszystkich organizmów żywych. Opracowano
  i opublikowano folder, plakat i publikację dotyczące projektu, które przekazywano w trakcie szkoleń oraz imprez masowych;
 4. Zakupiono oprogramowanie do utworzenia bazy danych projektu. Dane zgromadzone w trakcie realizacji projektu (dokumentacja zbioru, procesów technologicznych pozyskania i przygotowania nasion do przechowywania, oceny nasion, tworzenia zasobów genowych) oraz informacje na temat gatunków chronionych objętych projektem zostały wprowadzone do programu. Baza danych projektu jest dostępna przez stronę internetową projektu. Jednakże tylko część informacji jest dostępna dla wszystkich, zwłaszcza dane dotyczące szczegółowej lokalizacji stanowisk.
 5. Utworzono stronę internetową projektu FlorNaturLBG, gdzie zamieszczane są informacje na temat projektu.  

  W wyniku realizacji projektu wystąpiły również efekty pozaekologiczne

 

 

 

 

 

 1. Utworzono miejsce pracy – referenta ds. funduszy zewnętrznych oraz referenta laboranta w Stacji Oceny Nasion Leśnego Banku Genów Kostrzyca;
 2. Pracownicy LBG Kostrzyca uczestnicząc w zbiorach materiału nasiennego gatunków roślin zielnych, pozyskując nasiona i przygotowując je do przechowywania mogli poszerzenia swojej wiedzy, zdobycia nowych umiejętności i podwyższenia kwalifikacji;
 3. Przekazując zasoby genowe do duplikacji do Ogrodu Botanicznego PAN w Powsinie nawiązano kontakty z pracownikami tej instytucji, co w przyszłości będzie skutkować prowadzeniem kompleksowych wspólnych działań dla ochrony środowiska przyrodniczego.

 

W 2015 roku zakończono dofinansowany przez NFOŚiGW  projekt pod nazwą Ocena stanu populacji oraz ochrona ex situ wybranych dziko rosnących gatunków roślin rzadkich i zagrożonych na terenie Polski”. Projekt był kontynuacją działań w zakresie ochrony ex situ gatunków roślin zielnych zagrożonych wyginięciem.

Okres realizacji projektu: 01.03.2013 – 31.03.2015 r.

 

 

Sporządził: Michał Mysza - Starszy Referent ds. Funduszy Zewnętrznych, 08.04.2016 r.

 

 

Leśny Bank Genów Kostrzyca

Miłków nr 300
58-535 Miłków
tel. 75 71 31 048
tel. 75 71 31 259, 263
fax: 75 71 31 754
Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Strona internetowa współfinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
FlorNaaturLBG