• Infrastruktura i Środowisko
  • Lasy Państwowe
  • Europejski fundusz rozwoju regionalnego
Dla słabowidzących
Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto 5 Foto 6
Międzynarodowa konferencja

Międzynarodowa konferencja

W dniach 21-23.05.2011r. w Ustroniu-Jaruszowiec,  Mikołów odbyła się Międzynarodowa konferencja pt. „Back to the Eden-the challenges for contemporary gardens” -

Leśny Bank Genów reprezentowała p.o. Kierownika Zespołu Badań i Ochrony Zasobów mgr inż. Magdalena Jałowska, która przedstawiła wykład pt. „FlorNatur LBG – Ex Situ Conservation of Endangered and Protected Plant Species”.

 

Wystąpienia uczestników dotyczyły  najbardziej palących problemów dotyczących ginących w Europie gatunków roślin i całych ekosystemów. Ogrody botaniczne stanowią ważne ogniwo w czynnej ochronie zagrożonej przyrody. Na teren ogrodów przenoszone mają być rośliny, których nie można ocalić w ich naturalnych środowiskach. W całej Europie buduje się więc lub rozbudowuje ogrody botaniczne – swoiste „zielone arki”, które mają zapobiec eksterminacji najcenniejszych gatunków roślin i drobnych zwierząt. W Mikołowie w tym właśnie celu powstał Śląski Ogród Botaniczny zwany też „Zieloną Arką Śląska”.
Europejskie Konsorcjum Ogrodów Botanicznych skupia 27 narodowych Konsorcjów państw unii Europejskiej i reprezentuje ponad 800 ogrodów botanicznych. Konsorcjum jest zaangażowane m.in. w realizację Konwencji o Ochronie Różnorodności Biologicznej oraz Globalnej Strategii Ochrony Roślin. Konsorcjum jest ciałem doradczym przy Radzie Europy i ma wpływ na kształtowanie się polityki ochrony przyrody oraz dziedzictwa kulturowego w Unii Europejskiej.
 

Materiały: FlorNaturLBG - ex situ conservation of endangered and protected plant species

PROGRAM

PREZENTACJA W JĘZYKU ANGIELSKIM

 

Wersja do druku Wersja PDF
Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Strona internetowa współfinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
FlorNaaturLBG