• Infrastruktura i Środowisko
  • Lasy Państwowe
  • Europejski fundusz rozwoju regionalnego
Dla słabowidzących
Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto 5 Foto 6
Wykład dla ekspertów ds. zasobów genetycznych

Wykład dla ekspertów ds. zasobów genetycznych

Dnia 14.10.2011r. o godz. 08.00 w Leśnym Banku Genów Kostrzyca przeprowadzony został wykład pn. Ochrona ex situ zasobów genetycznych w LBG Kostrzyca, I krajowy raport o leśnych zasobach genetycznych – cel i zasady realizacji. Ochrona ex situ zagrożonych i chronionych roślin, dziko rosnących w zachodniej części Polski (FlorNaturLBG). mgr inż. Czesław Kozioł – Dyrektor LBG Kostrzyca, inż. Danuta Duda – Z-ca Dyrektora LBG Kostrzyca. Słuchaczami było ok. 30 pracowników Lasów Państwowych, Ministerstwa Rolnictwa, Uniwersytetów Przyrodniczych, Ogrodów Botanicznych i innych jednostek związanych z lasami. Na spotkaniu przedstawiono następujące zagadnienia: charakterystyka projektu, realizacja zadań projektu, podsumowanie dotychczasowych wyników. Dodatkowo w ramach promocji każdemu z uczestników przekazano pamiątkowe zestawy: wśród których były kubki i smycze z logotypami UE, POIiŚ, NFOŚiGW oraz FlorNaturLBG.

 

Wersja do druku Wersja PDF
Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Strona internetowa współfinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
FlorNaaturLBG