• Infrastruktura i Środowisko
  • Lasy Państwowe
  • Europejski fundusz rozwoju regionalnego
Dla słabowidzących
Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto 5 Foto 6
Ochrona różnorodności w Lasach Państwowych

Ochrona różnorodności w Lasach Państwowych

W dniu 14.12.2011r. w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym odbyło się seminarium:

"Ochrona różnorodnosci genetycznej i hodowla selekcyjna drzew leśnych w Lasach Państwowych".

Podczas seminarium Zespół powołany przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych opracowujący "Program zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew w Polsce" przedstawi zasadnicze jego cele i zadania na lata 2011-2035.

Hodowla selekcyjna drzew leśnych, której zasadniczym celem jest wzmaganie możliwości produkcyjnych oraz stabilności kolejnych pokoleń drzewostanów, realizowana jest w Lasach Państwowych nieprzerwanie od szeregu lat. Opracowywane na kolejne okresy „Programy” są wdrażane do realizacji w LP. W roku 2010 zakończono realizację Programu” na lata 1991-2010.

    Seminarium poświęcone jest zaprezentowaniu „Programu”, który będzie realizowany w LP w latach 2011-2035. W nowych uwarunkowaniach funkcjonowania Lasów, gdy istotnemu wzrostowi zapotrzebowania na surowiec drzewny jednocześnie towarzyszy znaczny spadek powierzchni, gdzie funkcje te są dominujące, właściwy dobór materiału rozmnożeniowego i intensywna selekcja mogą jeśli nie zniwelować, to przynajmniej ograniczyć rosnący systematycznie deficyt drewna na rynku. Jednocześnie - do zachowania trwałości funkcjonowania lasów w zmieniających się warunkach środowiskowych konieczne jest zachowanie istniejącego zróżnicowania genetycznego.

    W czasie seminarium przedstawione zostaną zasadnicze cele „Programu”, zadania planowane do realizacji w zakresie hodowli selekcyjnej drzew oraz ochronie leśnej różnorodności genetycznej, a także uwarunkowania realizacji przyjętych celów.

Leśny Bank Genów Kostrzyca reprezentuje dyrektor mgr inż. Czesław Kozioł, który podczas seminarium przedstawi temat: "Ochrona zróżnicowania genetycznego".

 

INFO

 


 

Wersja do druku Wersja PDF
Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Strona internetowa współfinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
FlorNaaturLBG