• Infrastruktura i Środowisko
  • Lasy Państwowe
  • Europejski fundusz rozwoju regionalnego
Dla słabowidzących
Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto 5 Foto 6
Zebrane gatunki w ramach FlorNaturLBG cz.2

Zebrane gatunki w ramach FlorNaturLBG cz.2

 

Gentianella campestris L.  Borner

Goryczuszka (Goryczka) polna

 

Opis. Roślina dwuletnia, wysokości 3-35(40) cm. Łodyga nierozgałęziona lub rozgałęziona prawie od samego dołu, ulistniona naprzeciwlegle, podczas kwitnienia w nasadzie z resztkami uschniętych liści różyczkowych i bez liścieni. Najniższe liście łopatkowate, najszersze poniżej szczytu, wyższe liście jajowatolancetowate, tępe lub niecozaostrzone, z 1-3 nerwami. Kwiaty 4-krotne (wyjątkowo 5-krotne), na długich szypułkach, wyrastajace po 1-2 w kątach wyższych liści. Kielich rurkowaty, podzielony do 2/3 na niejednakowe ząbki, z których 2 są lancetowate, ostre a 2 pozostałe szerokojajowate. Korona rurkowato dzwonkowata, zazwyczaj fioletowoliljowa, rzadko biaława lub żółtawa, długości 1,5-3(3,5) cm, z rurką ok. 2 razy dłuższą od kielicha. Torebka siedząca lub na krótkim trzoneczku, wystająca z kielicha. Goryczuszka polna tworzy 2 rasy sezonowe: letnią (var. suecica) i jesienną (var. campestris), różniące się - oprócz pory kwitnienia - liczbą miedzywięźli oraz kształtem i długością liści łodygowych. Gatunek ten krzyżuje się z goryczuszką gorzkawą Gentianella amarella i goryczuszką Wettsteina G. germanica. Kwitnie od maja do paxdziernika.

Rozmieszczenie. Goryczuszka polna jest gatunkiem rzadkim we florze polskiej. Występuje w zachodniej części kraju, głównie w Sudetach i na obszarze przyległym oraz na Pomorzu Zachodnim; w górach po regiel dolny. Przez Polskę przebiega północno-wschodnia granica występowania goryczuszki polnej.

Siedlisko. Rośnie na suchych łąkach, pastwiskach, śródleśnych polanach i trawiastych zboczach, zwłaszcza w bliźniaczyskach.

Zagrożenie i ochrona. Zaliczona na "Liście roślin zagrożonych w Polsce" do grupy gatunków ginących.

Źródło: Flora Polski Rośliny chronione, H. Piekoś-Mirkowa, Z. Mirek, Warszawa 2006

 

Czerwona lista roślin naczyniowych Dolnego Śląska

CR - krytycznie zagrożony

fot. M. Malicki

Wersja do druku Wersja PDF
Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Strona internetowa współfinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
FlorNaaturLBG