• Infrastruktura i Środowisko
  • Lasy Państwowe
  • Europejski fundusz rozwoju regionalnego
Dla słabowidzących
Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto 5 Foto 6
Wystawa podsumowująca projekt FlorNaturLBG

Wystawa podsumowująca projekt FlorNaturLBG

W dniu 09.01.2013 r. w ramach realizacji zadania III.3.1 Komunikacja i rozpowszechnianie informacji nt. efektów projektu oraz monitorowanie/ewaluacja efektów projektu, zorganizowano wystawę ilustrującą projekt. Na otwarciu wystawy pojawili się wszyscy pracownicy Leśnego Banku Genów Kostrzyca oraz goście.

Podczas wystawy Leśny Bank Genów Kostrzyca zaprezentował realizowany od 2009 roku projekt pn. ”Ochrona ex situ zagrożonych i chronionych roślin, dziko rosnących w zachodniej części Polski.
W ramach wystawy przygotowano 35 wysokiej rozdzielczości zdjęć w tym 4 kolaży z 6 zdjęciami.

Na wystawę składa się: Wprowadzenie do  wystawy (1 szt. - zdjęcie obok), kolaże zdjęć (4 szt.) przedstawiające: stanowiska roślin, gatunki, nasiona oraz przygotowanie do przechowania,  fotografie przedstawiające: stanowiska (7 szt.), gatunki (8 szt.), nasiona (5 szt.), przygotowanie do przechowywania (5 szt.), oraz ilustracje opisujące realizacje projektu   (5 szt.).

Wszystkie fotografie o rozmiarach 60 x 90 cm wydrukowane w wysokiej rozdzielczości na satynowym papierze plakatowym. Umieszczone zostały w zakupionych w ramach projektu antyramach, na trójnożnych sztalugach.

Pracownicy Leśnego Banku Genów Kostrzyca odpowiedzialni za realizację FlorNaturLBG przekazywali informację o projekcie, okresie realizacji, metodach realizacji, finansowaniu, efektach. Otwarciu wystawy towarzyszyła akcja informacyjna z zastosowaniem wielokanałowej komunikacji społecznej, w tym przy pomocy:

  • folderów (przygotowano dla zainteresowanych 250 szt. ),
  • prezentacji na płytach CD ,
  • plakatów (20 szt. dla  zainteresowanych botaników, nauczycieli, instytucji),
  • zestawów promocyjnych FlorNatur)
  • publikacji podsumowującej projekt (przygotowano dla zainteresowanych 1000 szt.).

 

Wystawę można zwiedzać do końca kwietnia 2013 r. w holu Leśnego Banku Genów Kostrzyca. Po tym okresie zostanie wypożyczona zainteresowanym do jej prezentacji instytucjom.

 

Wersja do druku Wersja PDF
Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Strona internetowa współfinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
FlorNaaturLBG