• Infrastruktura i Środowisko
 • Lasy Państwowe
 • Europejski fundusz rozwoju regionalnego
Dla słabowidzących
Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto 5 Foto 6
FlorNatur ROBiA

FlorNatur ROBiA

Projekt FlorNatur ROBiA jest kompatybilny z zakończonym projektem FlorNatur (FlorNaturLBG zakończył się 13 stycznia 2013 roku, FlorNaturOB – w grudniu 2013) i stanowi kontynuację długofalowej strategii ochrony ex situ dziko rosnących rzadkich i zagrożonych gatunków flory naczyniowej Polski.

„Ocena stanu populacji oraz ochrona ex situ wybranych dziko rosnących gatunków roślin rzadkich i zagrożonych na terenie Polski” - przedsięwzięcie realizowane przez Radę Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce, dofinansowane ze środków krajowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wartość projektu: ….. 1 192 102,00 PLN

Kwota dotacji: ……….. 1 132 496,00 PLN

Zasięg projektu, konsorcjanci:

 

 

1. Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie ul. Sosnowa 5, 43-198 Mikołów

2. Ogród Botaniczny UMCS ul. Sławinkowska 3, 20-810 Lublin 63

3. PAN Ogród Botaniczny CZRB ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa 76

4. Ogród Botaniczny UAM ul. Dąbrowskiego 165, 60-594 Poznań

5. Leśny Bank Genów Kostrzyca  ul. Miłków 300, 58-535 Miłków

6. Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce ul. Sosnowa 5, 43-190 Mikołów

 

Realizacja projektu „Ocena stanu populacji oraz ochrona ex situ wybranych dziko rosnących gatunków roślin rzadkich i zagrożonych na terenie Polski” przyczyni się do wzmocnienia ochrony ex situ rzadkich i zagrożonych gatunków w Polsce poprzez:

 • Długoterminową ochronę diaspor wybranych 30 gatunków rzadkich i ginących roślin naczyniowych z 75 stanowisk, w tym 59 nie objętych do tej pory taką formą zabezpieczenia ex situ;
 • Dążenie do zabezpieczenia jak największej ilości materiału genetycznego, zagwarantowania maksymalnej stabilności genetycznej połączonej z oszczędnością funduszy i przestrzeni;
 • Ochronę przed negatywnymi skutkami starzenia się nasion, dryfu genetycznego zasobów genowych rodzimych populacji gatunków rzadkich
 • Stworzenie rezerwy materiału genetycznego w chłodniach i zbiornikach z ciekłym azotem zapewniających dostępność nasion do produkcji sadzonek do programów restytucyjnych;
 • Integrację danych dotyczących stanu zachowania populacji gatunków rzadkich – stworzenie cyfrowej bazy danych, z informacjami na temat gatunków i stanowisk objętych przedsięwzięciem;
 • Inwentaryzację wybranych stanowisk gatunków rzadkich i zagrożonych, co umożliwi określenie obecnego stanu populacji wybranych gatunków zagrożonych w Polsce;
 • Podjęcie systemowych i zintegrowanych działań w obrębie ROBiAwP mających na celu wzmocnienie ochrony ex situ;
 • Kontynuację i uzupełnienie realizowanych do tej pory ogólnopolskich programów ochrony ex situ w postaci banków nasion – FlorNaturOB i FlorNaturLBG, co umożliwi długoterminowe zabezpieczenie w banku nasion jak największego wycinka puli genowej gatunków roślin naczyniowych zagrożonych wyginięciem.
 • Zabezpieczenie diaspor w większej liczbie kopii - w oparach ciekłego azotu w LBG Kostrzyca i OB-CZRB w Powsinie oraz w ogrodach botanicznych w Poznaniu, Lublinie i Mikołowie w temperaturze do minus 35°C.
 • Zainicjowanie sieci regionalnych banków nasion, które w przyszłości będą mogły służyć do przechowywania nasion gatunków roślin z Regionalnych Czerwonych List. Wyposażenie ogrodów botanicznych w podstawowy sprzęt do przechowywania diaspor umożliwi także przechowywanie nasion zebranych z uprawy ex situ oraz ze stanowisk naturalnych;
 • Zabezpieczenie prób gleby wraz z zawartymi w niej mikroorganizmami z miejsca zbioru nasion umożliwi zachowanie zarodników grzybów oraz grzybni gatunków towarzyszących bez konieczności ich izolowania. Zabezpieczenie reprezentatywnej próbki grzybów towarzyszących gatunkom skrajnie zagrożonym umożliwi odtworzenie składu gatunkowego mykoflory siedliska;
 • Siewki i rośliny w stanie juwenilnym uzyskane w toku prac wzbogacą kolekcje ex situ w ogrodach botanicznych  (partnerach projektu), służąc do celów edukacyjnych i konserwatorskich.

Struktura konsorcjum:

 

 

Wersja do druku Wersja PDF
Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Strona internetowa współfinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
FlorNaaturLBG