• Infrastruktura i Środowisko
  • Lasy Państwowe
  • Europejski fundusz rozwoju regionalnego
Dla słabowidzących
Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto 5 Foto 6
PAN OB CZRB w Powsinie udostępniła bazę danych projektu FlorNaturOB

PAN OB CZRB w Powsinie udostępniła bazę danych projektu FlorNaturOB

W związku z zakończeniem realizacji projektu „Ochrona ex situ dziko rosnących, zagrożonych i chronionych roślin w Polsce wschodniej – FlorNaturOB”, Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodnosci Biologicznej w Powsinie udostępnił bazę danych gatunków objętych projektem FlorNaturOB, obejmuje ona dane dotyczące prób nasion wprowadzonych do przechowywania kriogenicznego oraz dane dotyczące stanowisk zbioru i fotografie nasion. Szczegółowe dane w niej zawarte (np. koordynaty geograficzne) mogą być udostępniane placówkom naukowym zajmującym się zachowaniem i ochroną różnorodności biologicznej.

 

 

Opis projektu FlorNaturOB

BAZA DANYCH PROJEKTU

Wersja do druku Wersja PDF
Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Strona internetowa współfinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
FlorNaaturLBG