• Infrastruktura i Środowisko
  • Lasy Państwowe
  • Europejski fundusz rozwoju regionalnego
Dla słabowidzących
Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto 5 Foto 6
I Raport z okresu trwałości projektu

I Raport z okresu trwałości projektu

W związku z koniecznością monitorowania przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych rezultatów zakończonych projektów współfinansowanych ze środków V Priorytetu POIiŚ w okresie trwałości (5 lat od zakończenia projektu) Leśny Bank Genów Kostrzyca przygotował I Raport z okresu trwałosci projektu "Ochrona ex situ zagrożonych i chronionych roślin, dziko rosnących w zachodniej części Polski" za rok 2014.

POBIERZ I RAPORT Z OKRESU TRWAŁOSCI ZA 2014 R.

Wersja do druku Wersja PDF
Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Strona internetowa współfinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
FlorNaaturLBG