• Infrastruktura i Środowisko
  • Lasy Państwowe
  • Europejski fundusz rozwoju regionalnego
Dla słabowidzących
Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto 5 Foto 6

"Wyprodukowano pod Śnieżką" - promocja projektu

W dniu 07.09.2012r. w ramach realizacji zadania III.3.1 Komunikacja i rozpowszechnianie informacji nt. efektów projektu oraz monitorowanie/ewaluacja efektów projektu, zorganizowano spotkanie informacyjne o projekcie dla społeczności lokalnej; spotkanie podsumowujące program. Spotkanie odbyło się w ramach wystawy produktów regionalnych Wyprodukowano pod Śnieżką na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze. W ramach wystawy na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze pojawiło się ponad 100 regionalnych wytwórców. Wystawę Produktów Regionalnych Wyprodukowano pod Śnieżką po raz 10 zorganizowała Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Tradycyjnie, podczas imprezy przeprowadzono konkursy na Najciekawszy Produkt Karkonoski oraz Karkonoski Produkt Spożywczy.

 Podczas wystawy Leśny Bank Genów Kostrzyca zaprezentował realizowany od 2009 roku projekt pt.

Ochrona ex situ zagrożonych i chronionych roślin, dziko rosnących w zachodniej części Polski.

W ramach wystawy przygotowano punkt informacyjny wraz ze stanowiskiem do edukacji o gatunkach zagrożonych i chronionych dla dzieci.

namiot FlorNatur LBG

Fot. 1 Punkt informacyjny o projekcie(fot. M. Mysza).

 

 

 

Pracownicy Leśnego Banku Genów Kostrzyca przekazywali informację o projekcie, okresie realizacji, metodach realizacji, finansowaniu, efektach. Wzmocnieniem efektu zainteresowania tematyką projektu była zakrojona na szeroką skalę akcja informacyjna z zastosowaniem wielokanałowej komunikacji społecznej, w tym przy pomocy:

 

  • folderów (wydano zainteresowanym 1000 szt. ),
  • prezentacji na płytach CD (40 szt. dla wystawców temat.: Opis projektu, gatunki zagrożone),
  • posterów przygotowanych przez zespoły pracowników w dwóch językach (polskim, angielskim, 3 szt.),
  • informacji nadawanej przez prowadzącego przez głośniki (krótka informacja o beneficjencie, projekcie, zasięgu, współfinansowaniu, efektach),
  • plakatów (50 szt. dla  zainteresowanych botaników, nauczycieli, instytucji),
  • gier i zabaw (poznawanie gatunków zagrożonych poprzez rysowanie i opisywanie przez dzieci),
  • zestawów promocyjnych FlorNatur (wydano ponad 100 szt. dla dzieci zaangażowanych w aktywny udział w poznawaniu zagrożonych gatunków, osób szczególnie zainteresowanych).

 

ulotkidzieci ogladajace zdjecia roslin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 2 Przekazywanie informacji o projekcie(fot. M. Mysza).

 

 

Dodatkowym aspektem utrwalającym działania informacyjne było stworzenie specjalnego stanowiska dla dzieci i młodzieży.  Pracownik LBG Kostrzyca organizował konkursy oraz zabawy mające na celu poznanie gatunków zagrożonych i  ginących, a także zadaniach na przyszłość w celu ochrony tych gatunków.  Łącznie przez cały dzień na  stanowisku  zaangażowanych we wszelkiego rodzaju działania było ok. 100 dzieci i młodzieży. Nagrodzono ok. 80 osób, które otrzymały pamiątkowe zestawy upominków.

dzieci rozwiazujace zadania

Fot. 3 Edukacja przez zabawę (fot. M. Mysza).

 

 

Spotkanie ze społecznością lokalną trwało od godz. 11.00 do 18.00, w tym czasie nasze stanowisko odwiedziło ponad 1000 osób. Wśród zainteresowanych oprócz miejscowych bardzo dużo turystów z Niemiec, Czech czy Wielkiej Brytanii.  Wszystkim zainteresowanym projektem zapewniliśmy rzetelną wiedzę na temat ochrony ex situ zagrożonych i chronionych roślin dziko rosnących, dzieciom natomiast proponowaliśmy spędzanie czasu w naszym namiocie pod opieką pracowników LBG.

pracownicy LBG

Fot. 4 Zastępca Dyrektora Generalnego LP Jan Szramka na stoisku LBG Kostrzyca (fot. M. Mysza).

 


 

Prezentacje do ściągnięcia:

opis projektu

Gatunki krytycznie zagrożone

 

 

 

Wersja do druku Wersja PDF
Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Strona internetowa współfinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
FlorNaaturLBG