• Infrastruktura i Środowisko
  • Lasy Państwowe
  • Europejski fundusz rozwoju regionalnego
Dla słabowidzących
Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto 5 Foto 6
Ex situ conservation of plants. Problems and solutions.

Ex situ conservation of plants. Problems and solutions.

 

W dniach 23-25 stycznia 2013 roku odbła się międzynarodowa konferencja naukowa Ex situ conservation of plants. Problems and solutions. Konferencję zorganizował Wydział Biologii wraz z Ogrodem Botanicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewiczaw Poznaniu. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Cel VIII Globalnej Strategii Ochrony Roślin do 2020 r. zakłada, że w kolekcjach ex situ ogrodów botanicznych i banków nasion powinno znaleźć się 75% zagrożonych gatunków roślin danego kraju, a 20% spośród nich powinno zostać objęte programem przywrócenia do naturalnego środowiska. Stąd potrzeba zorganizowania konferencji, która pozwoliła na  wymianę doświadczeń pomiędzy naukowcami zagranicznymi i polskimi w zakresie zachowawczej uprawy roślin ex situ.

Gość specjalny - pan dr Paul P. Smith dyrektor Kew’s Millennium Seed Bank w Wakehurst Place, zaprosił uczestników do współpracy w tworzeniu kolekcji nasion, a także korzystania z osiągnięć Królewskich Ogrodów Botanicznych w Kew, czy międzynarodowego stowarzyszenia ENSCONET.

W konferencji udział wzięło 7 naukowców z zagranicy i 33 z Polski. W konferencji uczestniczyła delegacja Leśnego Banku Genów Kostrzyca. Osiągnięcia Leśnego Banku Genów Kostrzyca w zakresie zbiorów oraz długoterminowego przechowywania nasion rzadkich i chronionych roślin zielnych zostały przedstawione przez panią Magdalenę Jałowską. Od 2010 roku utworzono kolekcje 61 gatunków pochodzących z niemal 230 stanowisk. Zasoby genowe są przechowywane tradycyjnie w temperaturze  - 20°C oraz kriogenicznie w -150°C. Aby zminimalizować ryzyko utraty nasion część kolekcji przekazano do Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie (PAN Ogród Botaniczny).

Spotkania wykładowe i dyskusje były znakomitym miejscem do promocji projektu „Ochrona ex situ zagrożonych i chronionych roślin, dziko rosnących w zachodniej części Polski”   realizowanego przez Leśny Bank Genów Kostrzyca oraz przekazania informacji na temat realizacji zadań projektu.

PREZENTACJA LBG KOSTRZYCA

ABSTRAKT FlorNaturLBG

Wersja do druku Wersja PDF
Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Strona internetowa współfinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
FlorNaaturLBG