• Infrastruktura i Środowisko
  • Lasy Państwowe
  • Europejski fundusz rozwoju regionalnego
Dla słabowidzących
Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto 5 Foto 6
FlorNatur laureatem Green Apple Awards 2013

FlorNatur laureatem Green Apple Awards 2013

   

Projekt FlorNaturLBG „Ochrona ex situ zagrożonych i chronionych roślin, dziko rosnących w zachodniej części Polski” został doceniony przez międzynarodową organizację pozarządową The Green Organisation.  Za realizację projektu przyznano nagrodę Green Apple Awards 2013 w kategorii sektora publicznego -  projekty na rzecz środowiska.

Międzynarodowa nagroda GREEN APPLE AWARDS jest przyznawana corocznie od 1994 roku, promując najlepsze działania na rzecz środowiska naturalnego. Nagroda spełnia kryteria Europejskiej Nagrody „Biznes dla Środowiska”, dzięki czemu zwycięzcy GREEN APPLE AWARDS zyskują międzynarodowe uznanie. Wręczenie odbyło się 11 listopada 2013 r. w Izbie Gmin Parlamentu Brytyjskiego w Londynie.

Osiągnięciem projektu jest zabezpieczenie zasobów genowych 61 gatunków roślin -  rzadkich i zagrożonych,  które są została zaklasyfikowana przez Światową Unię Ochrony Przyrody (IUCN) jako gatunki krytycznie zagrożone (CR), zagrożone (EN) oraz narażone (VU). Wszystkie stanowiska roślin znajdują się na terenie obszarów Natura 2000, 52% w parkach narodowych, 24% w parkach krajobrazowych a 2% w rezerwatach przyrody. W zakresie zrównoważonego rozwoju działania projektowe zapewniają zachowanie zróżnicowania genetycznego na poziomie populacji, rozwój  kriokonserwacji w zakresie ochrony ex-situ oraz stworzenie banku nasion dzikich gatunków roślin. Ponadto  projekt obejmował przegląd obecnego stanu wiedzy na temat uwzględnionych gatunków oraz edukację społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Dzięki zgromadzonym zasobom genowym w postaci nasion, możliwa będzie odbudowa zniszczonych siedlisk oraz restytucja gatunków.    

                                                                                                       


Wybrana dokumentacja fotograficzna przesłana w ramach konkursu:

 

STANOWISKA:


 

GATUNKI:

 

NASIONA:

PROCESY TECHNOLOGICZNE:

 

 

Wersja do druku Wersja PDF
Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Strona internetowa współfinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
FlorNaaturLBG